Ελάχιστη Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας με βάση τον κανονισμό ΚΔΠ 238/2021

- Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 • calender 07/02/2024 09:00
  arrow-right
  07/02/2024 16:30
 • clock Ελληνικά
  clock 7 ώρες (1 μέρα)
  teacher Μαίρη Φραγκου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Νόμος περί Υγείας και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας (89(Ι)/1996) και oι Κανονισμοί ΚΔΠ 158/2021 και ΚΔΠ 238/2021 (Παράρτημα ΙΙΙ) προβλέπουν ότι οι Αντιπρόσωποι Ασφαλείας πρέπει να τυγχάνουν της ελάχιστης εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για:

 • προσωπικό που έχει διοριστεί ή εκλεγεί ως αντιπροσωπος ασφαλείας των εργαζομένων
 • αρμόδια Πρόσωπα με αρμοδιότητα σε επιμέρους θέματα προαγωγής ή/και συντονισμού της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

 1. να απαριθμούν και να διατυπώνουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία περιλαμβανομένου των προνοιών για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 2. Να περιγράφουν τη λειτουργία και ευθύνες των επιτροπών ασφαλείας
 3. Να απαριθμούν και κατανοούν σε βασικό επιπεδο τους κυριότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
 4. Να περιγράφουν τη διαδικασία και τα βήματα μιας εκτίμησης κινδύνου και τη σημασία τους

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Να ταξινομούν τους κινδύνους με κριτήριο τη σοβαρότητα
 2. Να κατανοούν τη σημασία των μέτρων που λαμβάνονται για τη μείωση της πιθανότητας ατυχήματος ή/και τις επιπτώσεις
 3. Να εφαρμόζουν το μοτίβο ιεραρχίας ( hierarchy approach) με την οποία λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας σε συλλογικό ή/και ατομικό επίπεδο.

ΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 1. Να εντοπίζουν/διαπιστώνουν την εφαρμογή των βασικών αρχών της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό τους χώρο
 2. Να συμμετέχουν ενεργά στις επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 3. Να επικοινωνούν αποδοτικά με το προσωπικό και να ενθαρρύνουν την υποβολή εισηγήσεων στα θέματα ασφάλειας και υγείας
 4. Να προάγουν ενεργά τη κουλτούρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή της Επιχείρησής/Εργοδότη καθώς και του συμμετέχοντα στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» της (ΑνΑΔ).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου  https://ermis.anad.org.cy  / Αρ. Προγράμματος #261190

Σχετικά με τον Εκπαιδευτή

Mary Frangou – Director & Training Manager of Columbia Hotel Academy

Mrs. Mary Frangou is a holder of a Bachelor Degree in Greek Medieval Literature from the University of Ioannina, a Master degree in Business Administration and an International Diploma in Occupational Health and Safety from the British Safety Council.

In her continuous professional development she acquired the title of Grad IOSH from Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) as well the title of Grad IOSH Chartered Safety and Health Practitioner. Since 2004 and until today she is working in the Hotel industry, and in her capacity as Health & Safety and Quality Manager has been appointed by the Columbia Hotels and Resorts as the responsible manager of the Company’s’ Integrated Management System (IMS) which includes all the operational and Administration aspects of one 5* and two 4* leading Hotels.

She has vast experience in the hotel industry as vocational trainer, Health and Safety and Quality Management as well as in internal auditing. She is the Lead Trainer of the Columbia Hotels & Resorts Training Academy. She is a certified ISO 9001, ISO 14001 and ISO 2200 Lead auditor as well as a certified vocational trainer by the Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) and the EHL (École hôtelière de Lausanne).

Mrs. Mary possesses the following additional Qualifications/Certifications
 • Grad IOSH
 • Chartered Safety and Health Practitioner specified on Tourism Industry and construction
 • Auditor / Lead auditor of ISO 14001, 22000 and 9001
 • Pest Management System Coordinator- Certified by Agriculture Ministry

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κόστος

 • Κόστος
  €162.00
 • Ανάδ Επιδότηση
  €129.60
 • Τελικό Κόστος
  €32.40

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη- 7 Φε 2024

 • Ώρες
  9:00 – 16:30
 • Εκπαιδευτής
  Μαίρη Φράγκου
 • Τοποθεσία
  Columbia Hotel Academy

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ