Στρατηγική Σκέψη: Εργαστήρι Επιχειρηματικής Προσομοίωσης

 • clock Ελληνικά
  clock 14 ώρες (2 μέρες)
  teacher Κυριάκος Χατζησωτηρίου

Κατάρτιση διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων, υπεύθυνων τμημάτων και προσωπικού που προορίζεται για ανάληψη ρόλων με αυξημένες υπευθυνότητες σε επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους που σχετίζονται με το ‘επιχειρείν’.  Δηλαδή, για να αναπτύξουν την επιχειρηματική ευφυία που χρειάζεται ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία όχι μόνο του δικού τους τμήματος αλλά και της επιχείρησης γενικότερα, ως σύνολο.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση του εργαλείου της επιχειρηματικής προσομοίωσης (εξειδικευμένο λογισμικό), μια καινοτόμας μεθόδου μάθησης που αναγνωρίζεται διεθνώς ως η πιο αποτελεσματική για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ευφυίας (business acumen) σε στελέχη επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού.

Τα στελέχη επιχειρήσεων σε διάφορα επίπεδα και βαθμίδες, πρέπει να είναι να είναι σε θέση να αξιολογούν τα δυναμικά μεταβαλλόμενα δεδομένα από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού τους ώστε να μπορούν να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις που θα βοηθούν την επιχείρηση να λειτουργεί απρόσκοπτα αλλά και – εξίσου σημαντικό – που να βελτιώνουν την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.

Πολλά στελέχη αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την συγκεκριμένη αποστολή τους, διότι δεν διαθέτουν στον απαραίτητο βαθμό την δεξιότητα που αποκαλείται ‘επιχειρηματική ευφυία’ (business acumen).  Την ικανότητα δηλαδή να έχουν μια βαθιά κατανόηση και αντίληψη του πως λειτουργεί μια επιχείρηση στο σύνολό της, πέραν από τα ‘στενά πλαίσια’ του δικού τους τμήματος.  Πως οι αποφάσεις ενός ατόμου ή ενός τμήματος, επηρεάζουν τα υπόλοιπα τμήματα και τελικά, την επιχείρηση στο σύνολό της.  Την ανάγκη αλλά και την ικανότητα να βλέπουν ‘την μεγάλη εικόνα’ και να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις με γνώμονα το συνολικό συμφέρον της επιχείρησης, ισορροπώντας προτεραιότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες όπως αυτές προκύπτουν και συνεχώς μεταβάλλονται.

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού τους
 • Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με άλλους διευθυντές / υπεύθυνους τμημάτων, σε διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων
 • Να συσχετίζουν και να αναλύουν δεδομένα / πληροφόρηση από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, σε σχέση με σημαντικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης
 • Να αξιολογούν τον ανταγωνισμό και γενικότερα την κατάσταση στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες / προτιμήσεις των πελατών
 • Να αξιολογούν εναλλακτικές προσεγγίσεις, να επιλέγουν / αποφασίζουν βέλτιστες τακτικές και στρατηγικές και να αιτιολογούν / επεξηγούν τις επιλογές τους
 • Να σχεδιάζουν / τεκμηριώνουν και να υλοποιούν πλάνα δράσης
 • Να οργανώνουν και να αναπτύσσουν πόρους (ανθρώπινους, υλικά, υποδομές, χρηματικά κεφάλαια) προς υλοποίηση αναπτυξιακών πλάνων, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας αποτελεσματικές διαδικασίες
 • Να συσχετίζουν τις επιπτώσεις δικών τους αποφάσεων στο σύνολο της επιχείρησης και όχι μόνο σε σχέση με το δικό τους τμήμα
 • Να συσχετίζουν τμηματικές επιχειρησιακές αποφάσεις με το κόστος και την επίδραση στην συνολική κερδοφορία του οργανισμού

 

Περιγραφή Υποψηφίων για Συμμετοχή 

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη όλων των βαθμίδων, υπευθύνους τμημάτων και προσωπικό που προορίζεται για ανάληψη ρόλων με αυξημένες υπευθυνότητες

 

Συνδυάστε μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία με μια διαμονή στο Columbia Beach Resort, σε μια junior σουίτα, με πρωινό, σε προνομιακή τιμή.

Σχετικά με τον Εκπαιδευτή

Kyriacos Hadjisoteriou – BSc(Econ), MBA, CMC

Certified Management Consultant & Corporate Trainer

I help Start-ups, SME’s and other organisations define their strategy, align resources, work more efficiently and effectively, GROW and reach their GOALS.

I am a Certified Management Consultant (CMC) – Internationally recognised mark of excellence in management consultancy in 46 member countries of ICMCI and acknowledged as a professional qualification in all 192 member nations of the UN.

Management Consulting
In working with my clients, I transfer my passion for excellence, the necessity to aim for better and bigger things, the value of continual improvement and the importance of a planned approach towards growth and success.

At the same time, I assist my clients to appreciate and foster innovation and show them how to achieve differentiation and sustainable competitive advantage.

Training
I love teaching people. So I do it often! I offer seminars and workshops – covering different subjects within my areas of expertise – and I make sure they are customized properly to match each of my clients’ individual needs.

Blogging
I publish my articles online, mainly through my website’s blog but also as a guest blogger in other online communities. Occasionally I may also write in newspapers and other special interest publications.

I write on subjects relevant to my areas of expertise in an effort to share my knowledge, create awareness on issues I consider to be important, to stimulate thinking and dialogue.

Ultimately, I write to help both new as well as more experienced entrepreneurs, company owners and management staff form or refine their business thinking, strategies and tactics.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για Δικαιούχους ΑνΑδ

 • Κόστος
  €537.00
 • Επιχορήγηση ΑνΑδ
  €238.00
 • Φ.Π.Α
  €102.03
 • Τελικό Κόστος
  €299.00

Για μη Δικαιούχους ΑνΑδ

 • Κόστος
  €537.00
 • Έκπτωση
  €0.00
 • Φ.Π.Α
  €102.03
 • Τελικό Κόστος
  €537.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 17 Οκτ. 2023

 • Ώρες
  08:30 - 16:30
 • Εκπαιδευτής
  Κυριάκος Χατζησωτηρίου
 • Τοποθεσία
  Columbia Hotel Academy

Τετάρτη - 18 Οκτ. 2023

 • Ώρες
  08:30 - 16:30
 • Εκπαιδευτής
  Κυριάκος Χατζησωτηρίου
 • Τοποθεσία
  Columbia Hotel Academy

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ