Απαιτήσεις προτύπου ISO 9001:2015 και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης του ιδίου προτύπου

 • calender 11/04/2024 08:30
  arrow-right
  12/04/2024 16:25
 • clock Ελληνικά
  clock 7 ώρες (2 ημέρες)
  teacher Μαίρη Φράγκου

 Περιγραφή προγράμματος

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της και να
βελτιώσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει και να αποδεικνύει Νομική συμμόρφωση.

Ανάγκη κατάρτισης

Υπάρχει ανάγκη απο τις εταιρίες για υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας που να μπορεί να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τις συνολικές του επιδόσεις και να δημιουργήσουν μια στέρεα βάση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα πιθανά οφέλη για τις εταιρίες από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι:

α) η ενίσχυση της ικανότητάς του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

β) ο εντοπισμός περισσότερων ευκαιριών για ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών,

γ) η αντιμετώπιση απειλών και η αξιοποίηση ευκαιριών που συνδέονται με το πλαίσιο λειτουργίας

δ) η ικανότητά του να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των υπαλλήλων στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και υλοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων στους Οργανισμούς / Εταιρείες τους έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να βελτιώνουν το Σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει ο Οργανισμός / Εταιρεία τους.

 

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για:

 • Διευθυντές/στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης
 • Τεχνικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Ποιοτικού ελέγχου
 • Υπεύθυνοι Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερικοί & εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι Τμημάτων
 • Διοικητικό προσωπικό
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων

 

Στόχοι κατάρτισης

 • Να κατανοήσουν την δομή και τις απαιτήσεις του προτύπου 9001:2015
 • Να διακρίνουν τις υποχρεωτικές διαδικασίες
 • Να κατανοούν και να διακρίνουν τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών
 • Κατανόηση της προσέγισης διακινδύνευσης
 • Να κατανοούν την έννοια της τεκμηριωμένης πληροφορίας
 • Να δημιουργούν λίστα ελέγχου βασισμένη στις απαιτήσεις του προτύπου
 • Να εφαρμόζουν τις Τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης
 • Να συντάσσουν αναφορές μη συμμορφώσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή της Επιχείρησης / Εργοδότη καθώς και του συμμετέχοντα στη ψηφιακή πύλη “ΕΡΜΗΣ” της (Αναδ)

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου  https://ermis.anad.org.cy  /Κωδικός προγράμματος: 280769

 

 

Σχετικά με τον Εκπαιδευτή

Mary Frangou – Director & Training Manager of Columbia Hotel Academy

Mrs. Mary Frangou is a holder of a Bachelor Degree in Greek Medieval Literature from the University of Ioannina, a Master degree in Business Administration and an International Diploma in Occupational Health and Safety from the British Safety Council.

In her continuous professional development she acquired the title of Grad IOSH from Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) as well the title of Grad IOSH Chartered Safety and Health Practitioner. Since 2004 and until today she is working in the Hotel industry, and in her capacity as Health & Safety and Quality Manager has been appointed by the Columbia Hotels and Resorts as the responsible manager of the Company’s’ Integrated Management System (IMS) which includes all the operational and Administration aspects of one 5* and two 4* leading Hotels.

She has vast experience in the hotel industry as vocational trainer, Health and Safety and Quality Management as well as in internal auditing. She is the Lead Trainer of the Columbia Hotels & Resorts Training Academy. She is a certified ISO 9001, ISO 14001 and ISO 2200 Lead auditor as well as a certified vocational trainer by the Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) and the EHL (École hôtelière de Lausanne).

Mrs. Mary possesses the following additional Qualifications/Certifications

 • Grad IOSH
 • Chartered Safety and Health Practitioner specified on Tourism Industry and construction
 • Auditor / Lead auditor of ISO 14001, 22000 and 9001
 • Pest Management System Coordinator- Certified by Agriculture Ministry

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Κόστος

 • Κόστος
  350€
 • Ανάδ Επιδότηση
  280€
 • Τελικό Κόστος
  70€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη 11/4/2024

 • Ημέρα
  11/4/2024
 • Ώρα
  8:30 - 16:25
 • Εκπαιδευτής
  Μαίρη Φράγκου
 • Τοποθεσία
  Columbia Hotel Academy

Παρασκευή 12/4/2024

 • Ημέρα
  12/4/2024
 • Ώρα
  8:30 - 16:25
 • Εκπαιδευτής
  Μαίρη Φράγκου
 • Τοποθεσία
  Columbia Hotel Academy

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ