ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Columbia Hotel Academy

A unique learning experience where you will have the opportunity to meet the creator of the dishes that you loved so much at Columbia Resort and Restaurants.

 • calender 11/07/2023 15:00
  clock 8 hours (2 days)
 • clock Greek
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Provide training that enables children to provide first aid. First aid is about resuscitation ,pain relief and life preservation.

 • calender 29/08/2023 09:00
  clock 7 hours (1 day)
 • clock Greek
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

We are ready for a new KIDS MASTER CHEF with different recipes from the previous one. Are YOU ready?

 • calender 30/08/2023 09:00
  clock 7 hours (2 days)
 • clock Greek
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Provision of training, specialising in children under 8 years of age, that enables participants to provide first aid.

 • calender 08/09/2023 08:00
  clock 6 hours (1 day)
 • clock Greek
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Ανακαλύψτε την αληθινή ουσία της εξαιρετικής ηγεσίας μέσα από το αποκλειστικό μας εργαστήριο που έχει σχεδιαστεί για στελέχη, διευθυντές και προϊσταμένους. Ετοιμαστείτε να ξεκλειδώσετε τις κρυμμένες ικανότητές σας και να εμπνεύσετε τις ομάδες σας να επιτύχουν πρωτοφανή επίπεδα επιτυχίας!

 • calender 10/10/2023 08:30
  clock 14 ώρες (2 μέρες)
 • clock Ελληνικά
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Οκτώβριος  Μήνας αφιερωμένος στην απόκτηση Ψηφιακών δεξιοτήτων 

 • calender 20/10/2023 10:00
  clock 3 ώρες ( 4 μέρες)
 • clock Ελληνικά
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Παροχή εκπαίδευσης που καθιστά τους συμμετέχοντες ικανούς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας τους.

 • calender 23/01/2024 08:00
  clock 6 ώρες (1 ημέρα)
 • clock Ελληνικά
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Ο Νόμος περί Υγείας και Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας (89(Ι)/1996) και oι Κανονισμοί ΚΔΠ 158/2021 και ΚΔΠ 238/2021 (Παράρτημα ΙΙΙ) προβλέπουν ότι οι Αντιπρόσωποι Ασφαλείας πρέπει να τυγχάνουν της ελάχιστης εκπαίδευσης όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

 • calender 07/02/2024 09:00
  clock 7 ώρες (1 μέρα)
 • clock Ελληνικά
 • location Columbia Hotel Academy

Columbia Hotel Academy

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ποιότητας σε μια επιχείρηση το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της…

 • calender 11/04/2024 08:30
  clock 7 ώρες (2 ημέρες)
 • clock Ελληνικά
 • location Kyriakou Matsi 31, Melanda Area, Pissouri

Columbia Hotel Academy

Εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορά την διάσωση θυμάτων πνιγμού ή παρ’ ολίγον πνιγμού σε κολυμβητική δεξαμενή ή σε ανοικτή θάλασσα.

 • calender 17/06/2024 08:30
  clock 21 ώρες (3 ημέρες)
 • clock Ελληνικά
 • location Columbia Hotel Academy