ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ)

07/06/2024

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η Ακαδημία μας έχει εγκριθεί ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων μέσω της Αναδ (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Αυτό το επίτευγμα αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που παρέχουμε και της αφοσίωσής μας στην ποιότητα της εκπαίδευσης.

Ως  Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) ,θα συνεχίσουμε να προωθούμε την επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών μας .

Οι τομείς που εξειδεικευόμαστε είναι:

  1. Βοηθός μάγειρας – Επίπεδο 3
  2. Μάγειρας – Επίπεδο 4
  3. Υπεύθυνος κουζίνας – Επίπεδο 5
  4. Βοηθός τραπεζοκόμος – Επίπεδο 3
  5. Τραπεζοκόμος – Επίπεδο 4
  6. Υπεύθυνος εστιατορίου – Επίπεδο 5

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συμμετοχή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΣΕΠ απευθύνεται σε εργαζομένους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργοδοτουμένων.

Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργοδοτουμένων τους, επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Η αξιολόγηση επαγγελματικών από την ΑΝΑΔ πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα

Ο σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες παρατίθεται πιο κάτω:

https://rb.gy/7d8ne5

Η αίτηση υποψηφίου για απόκτηση επαγγελματικού προσόντος παρατίθεται πιο κάτω: